Månadsbrev

IMGP0536

December 2018

Grannsamverkan: Eftersom många reser bort över julhelgen ber vi alla som är hemma att hjälpa till med att hålla extra koll inom föreningen. Påminner här om att alltid fråga vem personen ska till ifall någon ber om hjälp med att bli insläppt i porten…

Här är en uppdatering av vad som skett den senaste månaden:

  • Vi har haft besökare av främlingar som verkar haft för avsikt att gå igenom kärlen i våra soprum.
  • Bredvid flera lägenhetsdörrar har vi sett markeringar (små cirklar och streck). Vi har suddat ut dessa, men vet inte vad avsikten varit med markeringarna. Om du ser några nya markeringar – skicka ett mail till info@frosundet1.se eller kontakta någon i styrelsen per telefon.

Se upp med levande ljus: Visst är det mysigt med tända ljus så här i vintermörkret men KOM IHÅG att inte gå ifrån rummet innan du kollat att du släckt alla levande ljus.

Golvmålning: Vi har fortfarande ett par etapper kvar för målningen av golven i källarkorridorerna. Nästa fas blir golvet mellan Signalistgatan 2 och 4 som kommer att målas 22 januari.

Glöggfesten: Vi hade en lyckad glöggfest på UNIT4 den 9 december – ca 20 deltagare, trevliga samtal, mycket glögg och förstås även en rolig speedmingel!

Välkomna! Vi välkomnar Yan och Yusheng Wang som flyttade in på Signalistgatan 2 den 5 december!

 

        Styrelsen önskar er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!