Månadsbrev September 2019

2019-09 Månadsbrev Brf Frösundet 1

 

Solpaneler

Arbetet med bygglovshandling till solpaneler är inlämnat till Solna stad. Vi behöver dock göra en del kompletteringar, bland annat foton av fasaden.

Värmecentral

Delningen av de båda bostadsrättsföreningarnas värmecentraler kommer att ske under september. Information om detta kommer att lämnas separat.

Borättstillägg/Skadeanmälan.

Vi har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg till vår fastighetsförsäkring. Härigenom garanteras samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador.

Händer detta dig skall du anmäla skadan till det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring och skicka en kopia till föreningen. Vi gör då också en anmälan om skadan och enligt If så avgör försäkringsbolagen vilken av försäkringarna som tar skadan. Föreningens självrisk är på 1500 sek.

Städdag

Höstens städdag äger rum den 6 oktobermellan klockan 10 och 12.Nytt för i år är att vi kommer ha med en del trädgårdsarbete som att lägga jord under buskar och träd. Missa inte en chans att få träffa nya grannar. Vi bjuder på korv!

Avfallshantering

Den mobila miljöstationen från Solna stad/Suez kommer jämna veckor på torsdagar mellan klockan 19.00 och 19.30. Den står på Gustav III :s boulevard 18–20 och gör det möjligt att återvinna farligt avfall t.ex. batterier, färg och sprayburkar samt grovavfall som mindre möbler, cyklar och pulkor. Nästa datum ni kan lämna är den 19 september.

Grannsamverkan

Bara det att vi tillhör Grannsamverkan är en viktig faktor för tryggheten.

 

Styrelsen önskar er alla en trevlig början på hösten!

Annonser

Månadsbrev Augusti 2019

2019-08 Månadsbrev Brf Frösundet 1

 

Värmecentral    Arbete med värmecentralen i samband med att den delas upp på de två bostadsrättsföreningarna kommer att ske i början av september. Vi återkommer med närmare information.

Trädgården    Visste ni att vi har ätliga bär i trädgården? På baksidan längs huset växer Aronia (Googla gärna) som är ett superbär när det gäller antioxidanter. Vänta bara med att plocka dem tills de mognat och är helt svarta. Vinbären i sluttningen ner mot Signalistgatan 2 och vid Gustav III:s boulevard är nog redan slut, men sedan finns också rönnbären.

Grannsamverkan    Nu är snart semestern slut men fortfarande gäller att komma ihåg att vara vänlig och vaksam. Hälsa på den du möter och inte känner igen! Fråga om du kan hjälpa till med något. Bara det att vi tillhör Grannsamverkan är en viktig faktor för tryggheten. 

Städdag    Höstens städdag äger rum den 6 oktober mellan klockan 10 och 12.

 

Styrelsen önskar er alla välkomna tillbaka!

Månadsbrev Juni 2019

2019-06 Månadsbrev Brf Frösundet 1

 

Nya styrelsemedlemmar

Nya i styrelsen från och med den 16 maj är Jacob Ibrahim, Gustav III:s boulevard 29 och Yuexiao Zhao, Signalistgatan 6, Vi hälsar dem varmt välkomna till styrelsen. 

Ny medlem Vi hälsar Björn Strenger hjärtligt välkommen till Gustav III:s boulevard 29! Björn flyttar in den 19 juni.

Trapphuset Styrelsen tackar er alla som tagit bort cyklar, pulkor m.m. i trapphus eller källargångar. Några finns kvar som fortfarande bryter mot detta påbud.  Vi måste nu åtgärda detta på grund av brandfaran.

Trädgården har rensats på ogräs och de två höga buskarna som blivit träd har klippts ner. I avtalet med CEMI stipuleras att buskarna inte ska vara högre än 120 respektive 170 cm. Trädgårdsgruppen kommer att vattna under sommaren.

Grannsamverkan Nu är snart semestern på väg och många av oss tillbringar vår tid på annan plats än hemma. Glöm inte bort att avbeställa tidningen och gärna be någon granne att vattna och titta till din lägenhet när du är bortrest. Nu är också tiden att komma ihåg att vara vänlig och vaksam. Hälsa på den du möter och inte känner igen! Fråga om du kan hjälpa till med något. 

Styrelsen önskar er alla en härlig sommar!

Månadsbrev Maj 2019

2019-05 Månadsbrev Brf Frösundet 1

 

Maj 2019

Städdagen Vårens städdag blev mycket lyckad. Vi städade väggar och soprum och satte plantor och oljade soffor. Avslutningsvis grillade vi korv.

 

Ny medlem Vi hälsar Björn Strenger hjärtligt välkommen till Gustav III:s boulevard 29! Björn flyttar in den 19 juni.

 

Trapphuset Styrelsen tackar er alla som tagit bort cyklar, pulkor m.m. i trapphus eller källargångar. Några finns kvar som fortfarande bryter mot detta påbud. Om inte cyklarna är borttagna senast den 26 maj kommer vi att flytta dem ner till cykelförrådet. Vi måste göra detta på grund av brandfaran.

 

Trädgårdsgruppen har satt vårblommor i krukorna utanför portarna. På städdagen satte vi rhododendron, tog bort döda växter och ansade buskarna. Även om de flyttade buskarna ser små och blyga ut tar de sig väl. Nästa år kommer de att vara betydligt frodigare. Den 21 maj kommer styrelsen och trädgårdsgruppen att jordförbättra planteringarna.

 

Grannsamverkan Nu är den sköna maj kommen och nu rör vi oss alltmer ute och inne. Nu är också tiden att komma ihåg att vara vänlig och vaksam. Hälsa på den du möter och inte känner igen! Fråga om du kan hjälpa till med något.

 

Styrelsen önskar er alla en härlig maj!

Föreningsstämma 2019

Nästa ordinarie föreningsstämma kommer att hållas den 16 maj 2019. Kallelse till ordinarie föreningsstämma och årsredovisning samt revisionsberättelse delades ut i alla brevlådor den 15 april 2019 och finns även tillgänglig via länk Kallelse till stämma 2019.

Anmälan till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 9 maj i föreningens brevlåda på Anders Lundströms gata 4 eller genom att fylla i formuläret här.

Månadsbrev April 2019

2019-04 Månadsbrev Brf Frösundet1

 

Föreningsstämman samt motioner

Föreningsstämman sker den 16 maj klockan 19 på Greven och Betjänten, Gårdsvägen 14, Solna. Kallelse skickas ut den 15 april med inbjudan till fest efteråt. Lägg medföljande talong i föreningens brevlåda. Inga motioner har inkommit.

 

Soprummet Nu finns ett ”vanligt” sopkärl plus ett stort sopkärl för plaståtervinning i varje soprum.

 

Brandtillsyn och brandfara i trapphus och källargångar Styrelsen kommer att personligen besöka de boende som fortfarande bryter mot detta påbud. Vid brandtillsyn har detta påpekats från brandmyndigheten.

 

Vårstädning kommer att ske den 12 maj. Passa på att möta gamla och nya medlemmar under trevliga former!

 

Styrelsen önskar er alla en Glad påsk !

 

Månadsbrev mars 2019

2019-03 Månadsbrev Brf Frösundet1

 

Årsstämman samt motioner

Årsstämman sker den 16 maj på Greven och Betjänten klockan 19. Kallelse skickas ut mellan den 4/4 och 18/4 med inbjudan till fest efteråt. Av miljöskäl skickas kallelsen ut per e-mail och sätts upp i trapphusen. Motioner ska vara inne senast den ¼. De läggs underskrivna i föreningens brevlåda.

 

Hissrenovering Hissen på Signalistgatan 2 kommer att vara avstängd på grund av renovering mellan den 18 och 29 mars. För Gustav III: s boulevard gäller avstängningen tiden mellan den 25 mars och 5 april.

 

Elpriset På begäran vill vi åter informera om att priset har ändrats på grund av att vi förut gick efter en schablon som visade sig vara för låg. Nu gäller den verkliga kostnaden.

 

Brandtillsyn och brandfara i trapphus och källargångar Till er som har inte har tagit bort cyklar, pulkor m.m. i trapphus eller källargångar ber vi att ni gör det under mars månad. Styrelsen kommer att personligen besöka de boende som fortfarande bryter mot detta påbud. Vid brandtillsyn har detta påpekats från brandmyndigheten.

 

Portkodsbyte Vi byter portkod i april. Ytterligare information kommer.

Vårstädning kommer att ske den 12 maj.

Trädgårdsgruppen kommer att byta ut blommor i de befintliga krukorna i april. Trasiga krukor tar CEMI hand om

 

Styrelsen önskar er alla en fortsatt trevlig vårvinter !