Trivselregler

Trivsel- och ordningsregler för bostadsrättsföreningen Frösundet 1

Med stöd av 7 kapitlet 9 paragrafen i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande regler (Styrelsebeslut 091123).

 1. Bostadsrättsinnehavaren skall vara rädd om den lägenhet man disponerar och sköta den liksom föreningens egendom i övrigt
 2. Tvättstugor finns på Signalistgatan 6 och Gustav den III:s boulevard 29. Tänk på att alltid göra rent efter dig enligt anslag uppsatta i tvättstugorna.
 3. Styrelsen beslutar om yrkes- och affärsverksamhet får bedrivas i lägenheten. Arbeten som kan störa andra lägenhetsinnehavare får inte förekomma.
 4. Anslag sätts upp på tavlan i entrén till huset. Ytterväggar, entrédörrar och trapphus hålles fria från anslag.
 5. Mellan kl. 22.00 och 07.00 (22.00-09.00 helger) skall det vara tyst i huset och på innergården. Störande ljud från tal, musik, sång, TV, radio, musikanläggning, hushållsmaskiner och borrningsmaskiner/spikningsarbeten undviks. Tänk på att visa hänsyn till dina grannar.
 6. När det uppstår skada i lägenheten som kräver omedelbar åtgärd skall fastighetsskötaren omedelbart underrättas. El-, ventilations- och VVS-arbeten utförs alltid av fackman.
 7. Vattenkranar skall hållas stängda. Gäller även när vattnet är avstängt. Vintertid kan frysskada uppstå på vattenledningar om fönster och dörrar står öppna en längre tid. Tillse att dessa hålls stängda.
 8. Djur som hålles i lägenheten skall tillses så att oljud, föroreningar och skadegörelse undviks. Rastning sker utanför vårt kvarter (ej på innergården).
 9. Rökning på balkongerna ger obehag för grannarna och bör därför undvikas.
 10. Balkonglåda hängs på insidan av balkongräcke med tanke på fallrisken. På plan 1 utgör balkonglådor ingen risk.
 11. Styrelsen beslutar om eventuell uppsättning av parabol/utomhusantenn och inglasning av balkonger eftersom bygglov krävs för dessa.
 12. Markiser i grå/gråvit färg får uppsättas. Kontakta styrelsen även i detta ärende.
 13. Gården, entréerna, trapporna och förbindelsegångarna skall hållas fria från skräp, packlårar, möbler med mera. Cyklar och barnvagnar placeras i uppsatta cykelställ respektive i anvisat källarutrymme. Torkmatta placeras innanför entrédörren till lägenheten. Tänk på framkomligheten vid räddningsinsats (motsv) och städpersonalens arbetsmiljö.
 14. Källsortering av sopor skall ske enligt anvisningar i soprummen.
 15. Motorfordon (även motordrivna leksaker) och cyklar för vuxna används utanför innergården. Gångvägarna är till för de gående. Cyklar och motorcyklar leds vid passage av gården. Cykelrum hålls fria från motorcyklar.
 16. Piskning och skakning av mattor mm görs på innergården minst 5 meter från huset.
 17. Grillning skall ske på anvisad plats på innergården. Balkonger och uteplatser är inga grillplatser med tanke på omkringboende. Dock får el-grill användas.
 18. Marschaller får tändas utanför portar uppställda på underlag och sotningsfritt avstånd från väggar.
 19. Föräldrar har ansvar för barn som använder lekredskapen på gården.
 20. Gräsmattor utanför lägenheter med uteplats i markplanet tillhör innergården och är gemensamt område. Trädgårdsmöbler, lekutrustning med mera ställs upp på uteplatsen när de inte används.