Tilluftsfilter

Rengöring av tilluftsfilter i radiator

  • Demontera överstycket på radiatorns överkant
  • Plocka bort tilluftsfiltret
  • Skölj tilluftsfiltret med lite disk/tvättmedel
  • Montera tillbaka tilluftsfilter och överstycke
  • Rengöring av filter utföres ca 2ggr per år

Styrelsens kommentar

Vid garantibesiktningen visade det sig att många boende hade problem med drag och otäta balkongdörrar. Det visade sig också att många inte hade rengjort tilluftsfiltren på värmelementen (radiatorerna). Damm och partiklar samlas i dessa filter och till slut försvåras tillförseln av luft denna väg. Då uppstår drag genom fönster och dörrar.

Det är mycket enkelt att lyfta locket. För först låsanordningen åt sidan och lyft locket. Följ instruktionen ovan för rengöring av filtret. Vår erfarenhet är att detta bör göras relativt ofta eller varje kvartal, dvs fyra (4) gånger om året. Den som har problem kan vända sig till fastighetsskötare (Nordstaden).