Sopor

Föreningen har tre soprum till vilka alla medlemmar har till gång till med sin tvättstuge-, källar-/gårds- och soprumsnyckel.
I soprummet finns utöver kärl för sopor särskilda kärl för tidningar, kartonger och wellpapp, färgat och ofärgat glas, konservburkar, matavfall, göldlampor och småelektronik. Grovsopor som TV-apparater, datorer, microungnar, stekpannor m m  körs till återvinningscentralen enligt anvisning.
Hushållssopor, tidningar och kartonger hämtas varje vecka, glas varannan vecka och övrigt en gång i månaden. Matavfallskärlen töms varje vecka.

Gustaf Ankarcrona (Soprumsansvarig)