Kö till garage

Brf Frösundet 1 disponerar sjutton (17) garageplatser under vår grannförening Frösundet 2. För närvarande är samtliga garageplatser uthyrda och en kö föreligger. Den nuvarande hyran är 1000 kronor per månad enligt styrelsebeslut från 2003-08-25. Debitering av hyran sker på samma avi som månadsavgiften för lägenheten

Kö-information: För närvarande står 16 medlemmar i kö (2015-03-17). Omsättningen är låg

Här nedan kan du anmäla dig och ställa dig i kö för garageplats

Annonser