Hobbylokal

Hobbylokal och föreningsförråd

Samtliga medlemmar i Brf Frösundet 1 har möjlighet att låna hobbylokalen, som är belägen i källaren på Signalistgatan 4 (till höger). I lokalen finns bl a en snickarbänk och en mindre uppsättning verktyg. Här finns möjligheter att utföra enklare snickeriarbeten, reparationer och målningsarbeten. Hobbylokalen kan lånas så länge det behövs, men hänsyn skall tas till andra medlemmar. Normaltid för nyttjande är 07.00 – 22.00, men dessutom gäller att maskiner som väsnas inte får användas före kl 9.00 och efter kl 21.00. Nyckel till lokalen hämtas hos Göran Lindberg Signalistgatan 2. I hobbylokalen finns ordningsregler uppsatta och medlem som lånar lokalen måste följa dessa, av säkerhets- och försäkringsskäl! Hobbylokalen är en tillgång för alla medlemmar i föreningen. Lokalen skall därför lämnas i samma skick som man önskar finna den.