Grannsamverkan

 

  • Vi har som förening gått med i Grannsamverkan – ett program för att minska brott och öka tryggheten här i området.

 

  • För en kort sammanfattning:

–  Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet.

– Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder

– Forskning visar att där man har grannsamverkan har brottsligheten gått ned med ca 25%