Golvvärme

Handhavandeinstruktion för golvvärme

I badrumsgolv är det installerat golvvärme av fabrikat DE-VI Elektrovärme AB. Det enda som man behöver känna till är följande. På termostaten finns det två stycken reglage, 1st brytare till och från (skjutreglaget till vänster)  1st temperaturreglage (vredet till höger) Temperaturen i golvet ställs på en behaglig temperatur med temperaturreglaget, när termostaten kallar på värme så lyser lampan på termostaten rött. Golvvärmen bör ej stängas av sommartid då man mister komfort och upptorkning av golvet, man kan istället minska golvtemperaturen något. 

DE-VI Elektrovärme AB

Styrelsens kommentar

Vid garantibesiktningar visade det sig att golvvärmen används på mycket olika sätt av de boende. Vissa använder över huvud taget inte denna värmekälla medan andra ständigt har densamma på maximal effekt. Då golvvärmens effekt är upp till 500 watt (jmf med en 60-watts lampa) innebär detta mycket stora skillnader i lägenheternas strömförbrukning. Detta är förmodligen förklaringen till varför vissa boende har en hög elräkning och får betala tillägg medan andra får tillbaka pengar då de förbrukat mindre än den norm vi satt.

Vid användning bör observeras att även om termostaten är påslagen (till) och temperaturreglagets lampa lyser grönt så avges ingen värme. Först på läge 6-7 slår systemet till och reglagets lampa lyser rött. Då avger systemet värme och ström förbrukas.

Man kan mycket väl ha systemet avstängt kortare eller längre tid. Då hålls energiförbrukningen på en låg nivå.