Fixargruppen

Fixargruppen har bildats för att åtgärda enklare reparationer i vår fastighet. Detta för att vi ska slippa anlita hantverkare varje gång något behöver fixas. Gruppen består av frivilliga medlemmar i föreningen. Vill du också hjälpa till?

Ta då kontakt med någon av oss;

Kenth Karlsson                         Östen Lundmark                           Peter Hjortzberg

070-838 53 84                            073-052 43 46                              08-766 58 76