Extra källarförråd

Brf Frösundet 1 disponerar nio (9) extra källarförråd som kan hyras av medlemmarna. För närvarande är samtliga förråd uthyrda och en kö föreligger. Förrådens ytor varierar. De är beräknade från husritningarna. Den nuvarande hyran är 29 kronor per kvadratmeter och månad enligt styrelsebeslut från 2003-08-25. Debitering av hyran sker på samma avi som månadsavgiften för lägenheten

Kö-information: För närvarande står 11 medlemmar i kö (2015-03-17). Omsättningen är låg

Här nedan kan du anmäla dig och ställa dig i kö för extra förråd.