Elavläsning

Bakgrund

I Brf Frösundet 1 finns ett enda el-abonnemang för hela föreningen. Detta abonnemang är även gemensamt med Brf Frösundet 2. Varje lägenhet har sin egen elmätare som mäter den egna förbrukningen. Fördelen med ett gemensamt abonnemang är att varje enskild lägenhet slipper fasta kostnader som nu istället slås ut på samtliga lägenheter. Styrelsen ansvarar för att teckna bra avtal med en elleverantör för säker drift och till låga kostnader.

Vanliga frågor om elen

1) Vem levererar elen till Frösundet 1 och 2

För närvarande har vi ett avtal med E-ON som levererar miljövänlig el till ett rörligt pris.

2) Debitering av elförbrukningen

Varje lägenhet betalar en elavgift tillsammans med månadsavgiften. Denna avgift betalas månadsvis i förskott och beräknas på de senaste tre månadernas förbrukning för respektive lägenhet. Detta leder till att elavgiften troligen varierar varje gång hyresavierna skickas ut.

3) Vad händer vid avflyttning?

När någon flyttar från sin lägenhet sker avräkning mellan köpare och säljare vid tidpunkten för övertagandet.

4) Min förbrukning är väldigt hög. Vad kan jag göra ?

Det är svårt att ange vad som är ”normal” elförbrukning i en lägenhet, men ett riktvärde är en dygnsförbrukning på 7-15 kWh. Om det är väldigt hög elförbrukning i en enskild lägenhet kan det vara värt att främst se över golvvärmen i badrummet. Effekten på golvvärme-aggregatet kan vara upp till 500 W i de största lägenheterna. Om denna står på (regulatorlampan lyser röd) dygnet runt så förbrukas upp till 12 kWh per dygn enbart av golvvärmen! Tänk på att uppvärmning av inglasad balkong slukar stora mängder el. Undvik  ständigt standby-läge på apparater som kan vara avstängda.