Bostadsrättstillägg

För medlemmar i Frösundet 1 – Gratis bostadsrättstillägg

Frösundet 1 har tecknat fastighetsförsäkring hos If . Därmed  har vi också tecknat kollektivt bostadsrättstillägg, som gäller samtliga bostadsrättsinnehavare i föreningen. Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar för sin del  och erlägger självrisken vid skada.  Skador handläggs av If Privat tillsammans med handläggare för skador If Företag. Skadeanmälan skall göras till Kundcenter på telefon 020-655655.

Därför behöver du ha Bostadsrättstillägget

I första hand ska skador som drabbar fastigheten anmälas till Bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen ersätter rivning, uttorkning och återställande av byggnadsstomme, eventuellt med hjälp från fastighetsförsäkringen.Men för att du ska kunna få ersättning för det skadade ytskiktet behöver du ha tillägget Bostadsrätt till din hemförsäkring.

Viktigt att känna till om bostadsrättsförsäkringen

Tillägget Bostadsrätt ersätter kostnaden för att åtgärda det skadade ytskiktet vid ersättningsbara skador. Vid skador i badrum gäller försäkringen för det yt- och tätskikt som har orsakat läckaget, under förutsättning att det finns ett kvalitetsdokument som är utfärdat av en behörig installatör.

Tillägget Bostadsrätt gäller även för

  • skador av brand, explosion, sot, frätande gas
  • läckage genom rör, anordning eller ytskikt.