Månadsbrev Februari 2020

2020-02 Månadsbrev Brf Frösundet 1

Extra föreningsstämma rörande solceller Vi inbjuder alla boende till extra föreningsstämma torsdagen den 20 februari klockan 17.45. Lokal: Thelins konditori, Gustav III:s boulevard 18. Vi kommer att informera om projektet med solceller. Därefter sker beslut om investering av solceller. Se kallelse i portarna. Information kommer att skickas ut per e-post i veckan. Om du personligen inte kan vara med på extrastämman, föreslår vi att du lämnar in en fullmakt för din röst.

Anticimex Både Anticimex inspektion av fukt i våtutrymmen och föreningens arbete med utbyte till de nya vattenbevarande munstyckena tycks ha fungerat mycket bra. Protokoll kommer att skickas ut till samtliga hushåll.

Grannsamverkan Två nya medlemmar har anslutit sig till gruppen. Vi hälsar Inger Lundmark och Ingrid Gustafsson välkomna.

Föreningsstämma Boka tid redan nu för årets föreningsstämma som sker torsdagen den 14 maj klockan 18.30. Lokal: Greven och Betjänten. Vi återkommer med mer information i mars.

Sophantering – sopor som ej hanteras i våra soprum Styrelsen måste ånyo påminna om att soprummet inte är till för grovsopor och att kartonger från renoveringar inte hör hemma där. Den mobila miljöstationen från Solna stad/Suez kommer jämna veckor på torsdagar mellan klockan 19.00 och 19.30. Den står på Gustav III :s boulevard 18–20 och gör det möjligt att återvinna sådant som inte platsar i soprummet. Nästa datum ni kan lämna är den 20 februari.

 

Styrelsen hälsar er alla välkomna till extrastämman den 20 februari!

 

 

 

Kallelse till Extra Föreningsstämma – Solceller 20 februari 2020

Extra stämma angående solceller Brf Frösundet 1

 

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2020 angående investering av solceller

Härmed kallas medlemmarna i Brf Frösundet 1 till extra föreningsstämma.

Tid: Torsdagen den 20 februari 2020 klockan 17.45 -19.00

Plats: Thelins konditori, Gustav III:s Boulevard 18.

 

DAGORDNING

l.  Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Anmälan om stämmoordförandens val av protokollförare.

4. Val av justeringsmän.

5. Fråga om kallelse till extra sammanträde behörigen skett.

6. Föredragning av styrelsen angående investering av solceller

7. Beslut om investering eller ej av solceller för Brf1 Frösundet 1

8. Stämmans avslutande

 

Vi upprätthåller traditionen med att bjuda på kaffe.

Styrelsen uppskattar att en stor andel av våra medlemmar brukar närvara vid stämman och ser fram emot ett stort deltagande även för detta extra möte.

 

Frösunda den 25 januari 2020

Styrelsen

Månadsbrev Januari 2020

 

2020-01 Månadsbrev Brf Frösundet 1

 

Föreningsstämma Boka tid redan nu för årets föreningsstämma som sker torsdagen den 14 maj klockan 18.30. Lokal: Greven och Betjänten. Vi återkommer med mer information i nästa månadsbrev.

Anticimex Både Anticimex inspektion av fukt i våtutrymmen och föreningens arbete med utbyte till de nya vattenbevarande munstyckena tycks ha fungerat mycket bra.

Störning Styrelsen vill på förekommen anledning påminna om att störande ljud från tal, musik, sång, TV, radio, musikanläggning, hushållsmaskiner och borrningsmaskiner/spikningsarbeten undviks mellan klockan 22 och 07. Tänk på att visa hänsyn till dina grannar. Gå gärna och tala med den du upplever som störande.

Grannsamverkan Även om julen dansats ut redan använder vi fortfarande levande ljus i hög grad. Var försiktig och tänk på att alltid släcka ljus när du går ut från ett rum.

Sophantering – sopor som ej hanteras i våra soprum Styrelsen måste ånyo påminna om att soprummet inte är till för grovsopor och att kartonger från renoveringar inte hör hemma där. Den mobila miljöstationen från Solna stad/Suez kommer jämna veckor på torsdagar mellan klockan 19.00 och 19.30. Den står på Gustav III :s boulevard 18–20 och gör det möjligt att återvinna sådant som inte platsar i soprummet. Nästa datum ni kan lämna är den 23 januari.

Rastning av hundar Det är förbjudet att rasta hundar på innergården.

 

För övrigt önskar Styrelsen er Ett Gott Nytt År!

 

Månadsbrev December 2019

2019-12 Månadsbrev Brf Frösundet 1

 

13 och 14 januari – Viktiga datum!

Den 13 och 14 januari 2020, under dagtid, behöver Anticimex tillgång till alla lägenheter i föreningen. Då kommer de för att inspektera lägenheterna enligt vårt avtal med dem.

Se till att era nycklar är i nyckelfacket i ytterdörren!
Det går också bra att lämna nycklarna till någon granne som ni vet är hemma då.

Grannsamverkan Många är bortresta över helgerna. Hjälp varandra att hålla koll på post och tidningar. Lite extra vaksamhet skadar inte när det är mörkt och flera lägenheter står tomma. Tänd lampor om ni är borta.

Tack alla som kom och förgyllde Glöggkvällen i uthyrningslokalen den 28 november. Vi var cirka 40 medlemmar som träffades och mös med glögg och kaka. Välkomna till nästa evenemang!

Fixargruppen fortsätter träget sitt arbete med att byta ut tätningslister i tvättstugor och cykelrum, port för port.

Julgran

Styrelsen önskar er alla en riktigt GOD JUL och ett Gott nytt år!

Månadsbrev November 2019

 

2019-11 Månadsbrev Brf Frösundet 1

Glöggfest Grannsamverkansgruppen välkomnar alla medlemmar till en glöggkväll i föreningens lokal torsdagen den 28 november. Vi börjar klockan 18 och ni är välkomna att komma när som helst fram till kl. 20.00.

För att planera inköp & antal stolar som behövs vill vi senast den 25 november veta hur många som vill vara med. Fyll i formuläret på https://frosundet1.wordpress.com/gloggtraff-2019/ eller skicka ett email till info@frosundet1.se med antal vuxna och barn, plus vilken typ av dryck ni föredrar.

Gran CEMI levererar även i år en julgran som kommer veckan innan första advent. Sedan står den kvar till efter trettonhelgen. Då kan även de boendes julgranar lämnas runt granen för avhämtning.

Miljöstation  Våra soprum fungerar ganska bra för närvarande sedan kärl för plast tillkommit. Dock måste vi påminna om att de inte är till för grovsopor och att kartonger från renoveringar inte hör hemma där. Den mobila miljöstationen från Solna stad/Suez kommer jämna veckor på torsdagar mellan klockan 19.00 och 19.30. Den står på Gustav III :s boulevard 18–20 och gör det möjligt att återvinna farligt avfall till exempel batterier, färg och sprayburkar samt grovsopor som mindre möbler, cyklar och pulkor och kartonger. Nästa datum ni kan lämna är den 28 november.

Grannsamverkan  Nu när mörkret kommer är det härligt att mysa med tända ljus. Tänk bara på att vara försiktig med levande eld och aldrig lämna tända ljus i ett obevakat rum.

Se upp med bilar som kör för fort i området! Det gäller särskilt Signalistgatan ner från Sipri och huvudgatan – Gustav III: s boulevard.

 

Styrelsen önskar er alla hjärtligt välkomna till glöggfesten!

Månadsbrev Oktober 2019

2019-10 Månadsbrev Brf Frösundet 1

Värmecentral   Delningen av de båda bostadsrättsföreningarnas värmecentraler är nu klar. Styrelsen beklagar att det tog så lång tid och att det därmed blev så kallt för en del boende.

Städdag   Höstens städdag den 6 oktober var välbesökt. Nästan 40 personer deltog med liv och lust i allt från trädgårdsarbete till att städa tvättstugorna. Styrelsen tackar och gläds både åt antalet deltagare och den goda stämningen.

Grannsamverkan 

  • Nu när kvällarna börjar bli mörkare ber vi er vara mer vaksamma.
  • Vik kvällen den 28 november för glöggfest i föreningslokalen mellan klockan 18 och 20. Mer information kommer i november.

Information  Som ett komplement till informationen vi anslår i trappupp-gångarna, kommer vi från och med nu även att gå ut med information om målning, vattenstopp, m.m. till alla boende via e-post.

Avfallshantering  Den mobila miljöstationen från Solna stad/Suez kommer jämna veckor på torsdagar mellan klockan 19.00 och 19.30. Den står på Gustav III :s boulevard 18–20 och gör det möjligt att återvinna farligt avfall till exempel batterier, färg och sprayburkar samt grovavfall som mindre möbler, cyklar och pulkor. Nästa datum ni kan lämna är den 31 oktober.

Vi är bra på att sortera plastsopor! Från och med den 1 november kommer kärlen för plastsortering att tömmas varjevecka.

Fixargruppen ska påbörja byte av tätningslister i tvättstugor och cykelrum från och med den 4 november.

Trädgårdsgruppen har planterat nya växter i krukorna samt planterat lökar utanför entréerna.

 

Styrelsen önskar er alla en trevlig oktober!