Årsstämma

Nästa ordinarie föreningsstämma 2018 kommer att hållas den 17 maj. Kallelse till ordinarie föreningsstämma och årsredovisning samt revisionsberättelse delas ut i slutet av april 2018.

Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 april i föreningens brevlåda på Anders Lundströms gata 4 eller här på hemsidan i enkäten nedanför.

Annonser