Månadsbrev Februari 2020

2020-02 Månadsbrev Brf Frösundet 1

Extra föreningsstämma rörande solceller Vi inbjuder alla boende till extra föreningsstämma torsdagen den 20 februari klockan 17.45. Lokal: Thelins konditori, Gustav III:s boulevard 18. Vi kommer att informera om projektet med solceller. Därefter sker beslut om investering av solceller. Se kallelse i portarna. Information kommer att skickas ut per e-post i veckan. Om du personligen inte kan vara med på extrastämman, föreslår vi att du lämnar in en fullmakt för din röst.

Anticimex Både Anticimex inspektion av fukt i våtutrymmen och föreningens arbete med utbyte till de nya vattenbevarande munstyckena tycks ha fungerat mycket bra. Protokoll kommer att skickas ut till samtliga hushåll.

Grannsamverkan Två nya medlemmar har anslutit sig till gruppen. Vi hälsar Inger Lundmark och Ingrid Gustafsson välkomna.

Föreningsstämma Boka tid redan nu för årets föreningsstämma som sker torsdagen den 14 maj klockan 18.30. Lokal: Greven och Betjänten. Vi återkommer med mer information i mars.

Sophantering – sopor som ej hanteras i våra soprum Styrelsen måste ånyo påminna om att soprummet inte är till för grovsopor och att kartonger från renoveringar inte hör hemma där. Den mobila miljöstationen från Solna stad/Suez kommer jämna veckor på torsdagar mellan klockan 19.00 och 19.30. Den står på Gustav III :s boulevard 18–20 och gör det möjligt att återvinna sådant som inte platsar i soprummet. Nästa datum ni kan lämna är den 20 februari.

 

Styrelsen hälsar er alla välkomna till extrastämman den 20 februari!