Kallelse till Extra Föreningsstämma – Solceller 20 februari 2020

Extra stämma angående solceller Brf Frösundet 1

 

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2020 angående investering av solceller

Härmed kallas medlemmarna i Brf Frösundet 1 till extra föreningsstämma.

Tid: Torsdagen den 20 februari 2020 klockan 17.45 -19.00

Plats: Thelins konditori, Gustav III:s Boulevard 18.

 

DAGORDNING

l.  Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Anmälan om stämmoordförandens val av protokollförare.

4. Val av justeringsmän.

5. Fråga om kallelse till extra sammanträde behörigen skett.

6. Föredragning av styrelsen angående investering av solceller

7. Beslut om investering eller ej av solceller för Brf1 Frösundet 1

8. Stämmans avslutande

 

Vi upprätthåller traditionen med att bjuda på kaffe.

Styrelsen uppskattar att en stor andel av våra medlemmar brukar närvara vid stämman och ser fram emot ett stort deltagande även för detta extra möte.

 

Frösunda den 25 januari 2020

Styrelsen

Månadsbrev Januari 2020

 

2020-01 Månadsbrev Brf Frösundet 1

 

Föreningsstämma Boka tid redan nu för årets föreningsstämma som sker torsdagen den 14 maj klockan 18.30. Lokal: Greven och Betjänten. Vi återkommer med mer information i nästa månadsbrev.

Anticimex Både Anticimex inspektion av fukt i våtutrymmen och föreningens arbete med utbyte till de nya vattenbevarande munstyckena tycks ha fungerat mycket bra.

Störning Styrelsen vill på förekommen anledning påminna om att störande ljud från tal, musik, sång, TV, radio, musikanläggning, hushållsmaskiner och borrningsmaskiner/spikningsarbeten undviks mellan klockan 22 och 07. Tänk på att visa hänsyn till dina grannar. Gå gärna och tala med den du upplever som störande.

Grannsamverkan Även om julen dansats ut redan använder vi fortfarande levande ljus i hög grad. Var försiktig och tänk på att alltid släcka ljus när du går ut från ett rum.

Sophantering – sopor som ej hanteras i våra soprum Styrelsen måste ånyo påminna om att soprummet inte är till för grovsopor och att kartonger från renoveringar inte hör hemma där. Den mobila miljöstationen från Solna stad/Suez kommer jämna veckor på torsdagar mellan klockan 19.00 och 19.30. Den står på Gustav III :s boulevard 18–20 och gör det möjligt att återvinna sådant som inte platsar i soprummet. Nästa datum ni kan lämna är den 23 januari.

Rastning av hundar Det är förbjudet att rasta hundar på innergården.

 

För övrigt önskar Styrelsen er Ett Gott Nytt År!