Månadsbrev Oktober 2019

2019-10 Månadsbrev Brf Frösundet 1

Värmecentral   Delningen av de båda bostadsrättsföreningarnas värmecentraler är nu klar. Styrelsen beklagar att det tog så lång tid och att det därmed blev så kallt för en del boende.

Städdag   Höstens städdag den 6 oktober var välbesökt. Nästan 40 personer deltog med liv och lust i allt från trädgårdsarbete till att städa tvättstugorna. Styrelsen tackar och gläds både åt antalet deltagare och den goda stämningen.

Grannsamverkan 

  • Nu när kvällarna börjar bli mörkare ber vi er vara mer vaksamma.
  • Vik kvällen den 28 november för glöggfest i föreningslokalen mellan klockan 18 och 20. Mer information kommer i november.

Information  Som ett komplement till informationen vi anslår i trappupp-gångarna, kommer vi från och med nu även att gå ut med information om målning, vattenstopp, m.m. till alla boende via e-post.

Avfallshantering  Den mobila miljöstationen från Solna stad/Suez kommer jämna veckor på torsdagar mellan klockan 19.00 och 19.30. Den står på Gustav III :s boulevard 18–20 och gör det möjligt att återvinna farligt avfall till exempel batterier, färg och sprayburkar samt grovavfall som mindre möbler, cyklar och pulkor. Nästa datum ni kan lämna är den 31 oktober.

Vi är bra på att sortera plastsopor! Från och med den 1 november kommer kärlen för plastsortering att tömmas varjevecka.

Fixargruppen ska påbörja byte av tätningslister i tvättstugor och cykelrum från och med den 4 november.

Trädgårdsgruppen har planterat nya växter i krukorna samt planterat lökar utanför entréerna.

 

Styrelsen önskar er alla en trevlig oktober!