Månadsbrev September 2019

2019-09 Månadsbrev Brf Frösundet 1

 

Solpaneler

Arbetet med bygglovshandling till solpaneler är inlämnat till Solna stad. Vi behöver dock göra en del kompletteringar, bland annat foton av fasaden.

Värmecentral

Delningen av de båda bostadsrättsföreningarnas värmecentraler kommer att ske under september. Information om detta kommer att lämnas separat.

Borättstillägg/Skadeanmälan.

Vi har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg till vår fastighetsförsäkring. Härigenom garanteras samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador.

Händer detta dig skall du anmäla skadan till det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring och skicka en kopia till föreningen. Vi gör då också en anmälan om skadan och enligt If så avgör försäkringsbolagen vilken av försäkringarna som tar skadan. Föreningens självrisk är på 1500 sek.

Städdag

Höstens städdag äger rum den 6 oktobermellan klockan 10 och 12.Nytt för i år är att vi kommer ha med en del trädgårdsarbete som att lägga jord under buskar och träd. Missa inte en chans att få träffa nya grannar. Vi bjuder på korv!

Avfallshantering

Den mobila miljöstationen från Solna stad/Suez kommer jämna veckor på torsdagar mellan klockan 19.00 och 19.30. Den står på Gustav III :s boulevard 18–20 och gör det möjligt att återvinna farligt avfall t.ex. batterier, färg och sprayburkar samt grovavfall som mindre möbler, cyklar och pulkor. Nästa datum ni kan lämna är den 19 september.

Grannsamverkan

Bara det att vi tillhör Grannsamverkan är en viktig faktor för tryggheten.

 

Styrelsen önskar er alla en trevlig början på hösten!