Månadsbrev Juni 2019

2019-06 Månadsbrev Brf Frösundet 1

 

Nya styrelsemedlemmar

Nya i styrelsen från och med den 16 maj är Jacob Ibrahim, Gustav III:s boulevard 29 och Yuexiao Zhao, Signalistgatan 6, Vi hälsar dem varmt välkomna till styrelsen. 

Ny medlem Vi hälsar Björn Strenger hjärtligt välkommen till Gustav III:s boulevard 29! Björn flyttar in den 19 juni.

Trapphuset Styrelsen tackar er alla som tagit bort cyklar, pulkor m.m. i trapphus eller källargångar. Några finns kvar som fortfarande bryter mot detta påbud.  Vi måste nu åtgärda detta på grund av brandfaran.

Trädgården har rensats på ogräs och de två höga buskarna som blivit träd har klippts ner. I avtalet med CEMI stipuleras att buskarna inte ska vara högre än 120 respektive 170 cm. Trädgårdsgruppen kommer att vattna under sommaren.

Grannsamverkan Nu är snart semestern på väg och många av oss tillbringar vår tid på annan plats än hemma. Glöm inte bort att avbeställa tidningen och gärna be någon granne att vattna och titta till din lägenhet när du är bortrest. Nu är också tiden att komma ihåg att vara vänlig och vaksam. Hälsa på den du möter och inte känner igen! Fråga om du kan hjälpa till med något. 

Styrelsen önskar er alla en härlig sommar!