Månadsbrev Maj 2019

2019-05 Månadsbrev Brf Frösundet 1

 

Maj 2019

Städdagen Vårens städdag blev mycket lyckad. Vi städade väggar och soprum och satte plantor och oljade soffor. Avslutningsvis grillade vi korv.

 

Ny medlem Vi hälsar Björn Strenger hjärtligt välkommen till Gustav III:s boulevard 29! Björn flyttar in den 19 juni.

 

Trapphuset Styrelsen tackar er alla som tagit bort cyklar, pulkor m.m. i trapphus eller källargångar. Några finns kvar som fortfarande bryter mot detta påbud. Om inte cyklarna är borttagna senast den 26 maj kommer vi att flytta dem ner till cykelförrådet. Vi måste göra detta på grund av brandfaran.

 

Trädgårdsgruppen har satt vårblommor i krukorna utanför portarna. På städdagen satte vi rhododendron, tog bort döda växter och ansade buskarna. Även om de flyttade buskarna ser små och blyga ut tar de sig väl. Nästa år kommer de att vara betydligt frodigare. Den 21 maj kommer styrelsen och trädgårdsgruppen att jordförbättra planteringarna.

 

Grannsamverkan Nu är den sköna maj kommen och nu rör vi oss alltmer ute och inne. Nu är också tiden att komma ihåg att vara vänlig och vaksam. Hälsa på den du möter och inte känner igen! Fråga om du kan hjälpa till med något.

 

Styrelsen önskar er alla en härlig maj!