Månadsbrev feb 2019

2019-02 Månadsbrev Brf Frösundet1

Årsstämman samt motioner   Årsstämman sker den 16 maj på Greven och Betjänten klockan 19. Kallelse skickas ut mellan den 4/4 och 18/4. Av miljöskäl skickas den ut per e-mail och sätts upp i trapphusen. Den distribueras enbart till medlem efter förfrågan till styrelsen. Motioner ska vara inne senast den ¼. De läggs underskrivna i föreningens brevlåda. Vi återkommer med ytterligare information i mars månadsbrev.

Elmätare   Elmätare är bytta och skall fungera nu. Strömavbrottet i september är troligen boven.

Hissrenovering   Hissarna På Signalistgatan 2 och Gustav III:s boulevard kommer att vara avstängda på grund av renovering mellan den 18 och 29 mars.

Brandtillsyn och brandfara i trapphus och källargångar   Till er som har cyklar, pulkor m.m. i trapphus eller källargångar: Vi hoppas att ni tar bort dem under februari månad. Styrelsen kommer att personligen besöka de boende som bryter mot detta påbud. Vid brandtillsyn har detta påpekats.

Skottning av tak   För kännedom: Skottning av tak sker på avrop hos Jonasson och Wendel. Trottoarer sköts av Solna stad. Promenadvägar och utfarter på gården sköts av CEMI.

Grovsophämtning   Grovsophämtning sker varannan torsdag – jämna veckor-. Bilen står mitt emot Gustav III:s boulevard 29. De ordinarie soprummen är inte till för grovsopor.

Nya medlemmar Vi hälsar Qinzi Yan och Xinli Mu välkomna !

 

Styrelsen önskar er alla en trevlig vårvinter