Månadsbrev jan 2019

2019-01 Månadsbrev Brf Frösundet1

Målning av källargolv: Fixargruppen kommer att måla källargolven på Signalistgatan 4 och fram till Signalistgatan 2 tisdagen den 22 januari till onsdagen den 23 januari. Förråd och cykelrum är därför inte tillgängliga mellan klockan 18 den 22 januari till onsdag den 23 januari klockan 12.00.Information har även skickats ut i brevlådorna.

 

Plastsortering: Plastsorteringen har mötts så positivt av de boende att vi undersöker hur vi kan expandera.

 

Brandtillsyn och brandfara: Efter december månads brandtillsyn vill vi på nytt påminna om att det är absolut förbjudet på grund av brandfara att ha någonting i trapphusen. Inga pulkor, blommor, cyklar, dörrmattor, pulkor etc. Snälla, ta bort dem!

 

Julgranen; Visserligen varar julen intill påska men CEMI hälsar att de kommer att ta bort julgranen snarast.

  

Styrelsen hälsar er alla ett Gott Nytt År!