Månadsbrev juni 2018

Grannsamverkan: Välkommen till vårt första möte med Grannsamverkans-gruppen den 19.6. Vi träffas kl 19 i vår lokal på Anders Lundströms gata 4. Inför sommaren kan vi bara ånyo hoppas att vi talar med varandra och hjälper till att hålla koll när många är bortresta. Listan över kontaktombud finns som hjälp.

Soprummen: Sommartid är också en tid när värmen lättare ger dålig lukt i soprummen. Vad göra? Kom ihåg att t ex skölja ur mjölkförpackningar innan de läggs ned i återvinningslådan.

Energideklaration: Nu finns energideklaration för Brf Frösundet1 klar. Den kommer att sättas upp i trappuppgångarna.

Personuppgifter: Vi har alla hört mycket om GDPR den senaste månaden. Alla i föreningen har redan skrivit under dokumentet att det är OK att använda epost för att skicka ut info runt grannsamverkan och annat som rör föreningen, men styrelsen fortsätter arbetet med att se till att vi fortsätter följa den nya förordningen.

Vem är med i Brf-styrelsen? Uppdaterad kontaktinfo för den nuvarande styrelsen finns på plats på anslagstavlan i varje port.

 

         Styrelsen önskar er alla en fortsatt trevlig sommar!