Månadsbrev januari 2018

Julgranar: Behöver du hjälp med att forsla bort din julgran? Då kan du, som tidigare år, lägga den vid grillplatsen på gården senast den 15 januari.

Torkskåp: Torkskåpet i tvättstugan på Gustav III Blvd kommer att bytas ut inom kort. Det har visat sig inte fungera enligt våra önskemål.

Grannsamverkan: Vi kommer snart att dela ut listor med kontaktuppgifter inom respektive port. På så vis blir det lättare för dig att komma i kontakt med grannar i den egna porten för att meddela om du är bortrest. Eftersom det visat sig viktigt att vi vet vilka som vistas i vår förenings lokaler får du också gärna vara uppmärksam på vem som slinker in genom dörren bakom dig. Är det någon du inte känner igen – fråga gärna vem de ska besöka!

Kameror: För att stävja inbrott och övrigt oönskat ”bus” i form av bränder i våra portar har styrelsen tittat på kameraövervakning. Under februari månad kommer vi att kalla till ett informationsmöte om en eventuell installation av kameror i portarna.

Parkering på Agresso : Unit 4 / Agresso har inte förlängt parkeringstillstånden för våra medlemmar. Det innebär att de som tidigare har tillstånd inte längre kan parkera där.