Månadsbrev december 2017

Anlagda bränder i vår förening
Den här gången distribuerar vi nyhetsbrevet direkt i medlemmarnas brevlådor. Vi gör det för att vi de senaste veckorna haft ett flertal mindre bränder i våra portar. Det som brinner är bland annat nyhetsbrev från våra anslagstavlor. Vi har polisanmält händelserna. Att anlägga en brand av det här slaget går under beteckningen mordbrand och är straffbart. Konsekvenserna av anlagda bränder i trapphus kan självklart bli ödesdigra.

Ni har säkert märkt att vi tagit bort bänkarna i portarna. Ett beslut som är en direkt följd av dessa händelser. Bänkarna kommer inte tillbaka förrän vi fått klarhet i vad som händer. Vi vet i dagsläget inte vilka de skyldiga är, men hoppas att ni kan hjälpa oss att hålla uppsikt.

För att diskutera dessa händelser och informera om vad som kan bli nästa steg om bränderna inte upphör, vill vi i styrelsen bjuda in till ett informationsmöte onsdagen den 20 december kl 19. 00 i föreningslokalen på Anders Lundströms gata 4. Välkomna!

Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig jul!