Månadsbrev november 2017

Grannsamverkan: Inbrott går inte att försäkra sig mot, däremot finns det sätt att minska och förebygga risken för inbrott. Ett sätt är att samverka i förening med stöd av Polisen i Grannsamverkan. Inom kort kommer ni att få en vänlig påhälsning av kontaktpersonerna för Grannsamverkan i Frösundet1. Om ni kan ge oss några minuter så kan berätta vad vi tillsammans kan göra för att minska risken för inbrott. I väntan på vårt besök kan ni läsa mer på: samverkanmotbrott.se

Trappstädning: Med början den 21 november kommer vi att utföra en större trappstädning som kan påverka framkomligheten.

Tvättstugor: Den 6-8 december kommer tvättstugorna att vara avstängda för målning och byte av torkskåp.