Månadsbrev september 2017

Städdag: Vi påminner om städdag, söndag den 15 oktober. Samling kl 10.00 på innergården.

Nya medlemmar i föreningen: Vi hälsar de nya medlemmarna som flyttat in på Anders Lundströms gata 4 välkomna. Göran Rosenberg och Helena Jukkala flyttade in i augusti.

Byte av internetleverantör: Som vi meddelade i förra månadsbrevet och vid informationsmöte den 11 september, kommer vi att byta leverantör den 14 oktober. Styrelsen kommer att sammanställa svar på de frågor som kommit in från medlemmarna och återkoppla så att alla – även de som inte kunde delta i informationsmötet – får svar på eventuella utestående frågor.