Månadsbrev augusti 2017

Byte av Internetleverantör:  Som tidigare nämnts kommer vi att byta internetleverantör under hösten. Vi går från Ownit till Obenetwork. Vi gör bytet för att få högre kapacitet till lägre kostnad. Övergången kommer att göras lördagen den 14 oktober. Obenetwork kommer att finnas på plats under dagen för att hjälpa till med frågor och support. Ni kommer inom kort att få ett informationsbrev med konkreta tips inför bytet.

Inbrott: Under sommaren drabbades tyvärr en av våra medlemmar av inbrott. En lördageftermiddag bröt tjuvar upp dörren till en av lägenheterna på bottenvåningen på Signalistgatan 6.  Tjuvarna fick med sig smycken. Styrelsen har redan ägnat tid åt att förbättra säkerheten i föreningen, men nu finns anledning att fundera på ytterligare åtgärder. Säkerhetsdörrarna är redan av god kvalitet. Enligt experter kan vi däremot arbeta med yttre säkerhet. Vi tittar nu över lås till ytterdörrar och funderar på att överge systemet med portkoder till förmån för egna kodnycklar, så kallade blippsystem. Dessutom överväger vi att starta Grannsamverkan och eventuellt ha trappvärdar. Det är dock viktigt att vi alla hjälps åt och är uppmärksamma. Hör eller ser man ett pågående inbrott, ring omedelbart Polis via 112. Styrelsen återkommer snart med besked kring hur vi går vidare i frågan.

Hissar: I portarna på Anders Lundströms gata 4 och Signalistgatan 4 kommer inom kort hissarna att få service av styrsystemen. Hissarna kommer därför under slutet av augusti och början av september att stå stilla. Boende i dessa portar är informerade. Övriga portar kommer få denna service under nästa år.

Grovsopor i soprum: På förekommen anledning vill vi än en gång informera att det INTE är tillåtet att dumpa grovsopor i soprummen. Diskmaskiner, hårtorkar, gamla grillar etc måste köras till återvinningscentral. Annars får övriga medlemmar betala för bortforsling. Det kan bli aktuellt med kamera i soprummen om det inte sker en förbättring.

Städdag: Höstens städdag är bestämd till söndagen den 15 oktober. Vi hoppas att så många som möjligt har tid att komma och hjälpa till med uppfräschning av våra gemensamma lokaler. Det är tack vare engagemanget att hålla vår fastighet fräsch och fin som vi får en trevlig boendemiljö. Det vill väl DU vara med och bidra till? Hoppas vi ses!