Månadsbrev maj 2017

 Årsstämma och Motioner: Föreningens årsstämma hålls torsdag den 18 maj klockan 19.00 på restaurang Greven och Betjänten.

Nya medlemmar: Vi hälsar Henrik Svedberg och Eva Emma Andersson välkomna som nya medlemmar i föreningen. De flyttar in den 15 augusti på Signalistgatan 2.

Städdagen: Ett tack till alla medlemmar som deltog på vårens städdag.

Inbrott: Inför sommarlov och semestrar vill vi i styrelsen gärna be alla medlemmar att vara uppmärksamma på vår närmiljö. Ha lite koll på om obekanta eller obehöriga personer uppehåller sig i eller runtomkring vår fastighet.