Månadsbrev april 2017

 

Årsstämma och Motioner: Föreningens årsstämma hålls torsdag den 18 maj på restaurang Greven och Betjänten. Eventuella motioner inför stämman ska vara föreningens styrelse tillhanda senast den 20 april. Ni kan lämna motioner i föreningens brevlåda på Anders Lundströms gata 4 eller gå in på hemsidan under fliken Årsstämma https://frosundet1.wordpress.com/arsstamma/ och lämna förslag digitalt.

Städdag: Vårens städdag är satt till söndagen den 23 april. Vi ses på gården kl 10.00. Vi kommer att ha en vagn för bortforsling av grovsopor.

Avgiftsfri månad : Då föreningens ekonomi är god har styrelsen beslutat om en avgiftsfri månad i juli. För juli kommer endast elkostnaden att faktureras.

Måsar: Förra våren upplevde många boende problem med måsar som, i häckningstid, anföll eller gjorde inflygningar på de översta balkongerna i fastigheten. För att slippa detta i år kommer vi att tillsammans med Frösundet 2, placera ett medel på de ställen där måsarna gillar att bygga bo. Medlet gör att de avstår från att lägga sina ägg där utan förhoppningsvis väljer andra mer tilltalande boställen. Därmed hoppas vi på en lugnare vår.