Månadsbrev mars 2017

Städdag: Vårens städdag närmar sig. Söndag den 23 april kl 10.00 träffas vi på innergården.

Årsstämma och Motioner: Föreningens årsstämma hålls torsdag den 18 maj på restaurang Greven och Betjänten. Eventuella motioner inför stämman ska vara föreningens styrelse tillhanda senast den 20 april. Ni kan lämna motioner i föreningens brevlåda på Anders Lundströms gata 4 eller gå in på hemsidan under fliken Årsstämma https://frosundet1.wordpress.com/arsstamma/ och lämna förslag digitalt.

Stamspolning och ventilationsgenomgång i våra lägenheter: Mellan den 3 och 7 april kommer vi att utföra en stamspolning och ett ventilationsarbete i samtliga lägenheter. Ni som inte kan vara hemma kan lägga en nyckel i nyckelkåpan i dörren. En representant för föreningen kommer att vara med vid arbetet.

Annonser