Månadsbrev Januari 2017

 Grovsopor: På förekommen anledning vill vi påminna om att det inte är tillåtet att lämna grovsopor i soprummen. För grovsopor hänvisar vi till återvinningscentralen. Var och en måste själv ombesörja bortforsling av sitt eget skräp. Det ska inte övriga medlemmar i föreningen behöva göra.

Inbrott: Vi har tidigare informerat om vissa problem med inbrott. Under hösten har det varit en något högre omfattning av kriminell aktivitet i vårt bostadsområde, inte bara i marknivå. Enligt information från polisen har det även skett inbrott via balkonger lite högre upp i husen. Tänk därför på att alltid kontrollera att balkongdörrar är ordentligt stängda när ni lämnar lägenheten.

Belysning : Vi har nu bytt ut lampor i alla hissar i föreningen. Nästa område att få ny belysning är källarplanet. Vi byter till nya LEDlampor för att få ned elkostnaden.

Granar: När granen ska hivas ut går det bra att lägga den vid vår grill på innergården. Lägg den där senast den 15 januari.