Månadsbrev November 2016

Underhåll: Under våren kommer vi att genomföra ett antal underhållsarbeten i föreningen. Våra balkonger börjar bli angripna av mögel på sina ställen och detta ska åtgärdas med en speciell tvätt. Dessutom kommer vi att spola våra avloppsledningar och genomföra en rensning av ventilationskanalerna. De två sistnämnda aktiviteterna innebär att vi behöver tillgång till lägenheterna och för att minska problem i samband med detta kommer vi genomföra både spolning och rensning vid samma tillfälle. Mer information om dessa åtgärder kommer under våren.

Frösundadagen: Föreningen ”Vi i Frösunda” söker en projektledare som kan fortsätta driva arbetet med att hålla en Frösundadag på våren. Den som är intresserad av att bidra, kan kontakta Peter Edholm på peter@viifrosunda.se  eller gunni@viifrosunda.se.

Soprummen: Vi kommer snart att sätta upp hyllor i soprummen där vi kan lägga påsar avsedda för matavfall. Ni kan alltså hämta nya påsar i soprummen framöver.