Månadsbrev oktober 2016

Städdag: Styrelsen tackar alla som ställde upp på städdagen.

Hobbyrummet: Föreningen har ett hobbyrum i porten på Signalistgatan 4, öppet för alla medlemmar. Eftersom det har försvunnit saker ur hobbyrummet kommer vi under hösten att återgå till en lösning med nyckel som man får lösa ut.

Bänkar i porten: Fixargruppen kommer att ersätta den trasiga bänken på Signalistgatan 4.

Trivselregler: Reglerna är till för att vi alla ska trivas. Den här gången trycker vi lite extra på en av våra regler kring rökning: ”Rökning på balkongerna ger obehag för grannarna och bör därför undvikas.” Rökning precis utanför husväggen och utanför portar kan också ge obehag.

Cykelrummen: Vi vill återigen påminna om att det bara är tillåtet att ställa cyklar och barnvagnar i cykelrummen. Till våren behöver vi rensa.

Ljusfesten: Föreningen ”Vi i Frösunda” deltar även i år i ljusfesten den 6 november. Alla som vill delta kommer att kunna hämta facklor på Frösunda torg. Fackeltåget går klockan 16.00