Månadsbrev September 2016

Städdag: Höstens städdag är förlagd till söndagen den 9 oktober. Vi ses i trädgården klockan 10.00

Trivselregler: Trivselregler är till för att alla medlemmar i föreningen ska trivas. I det här månadsbrevet vill vi lyfta fram en regel ur föreningens stadgar.

Mellan kl. 22.00 och 07.00 (22.00 – 09.00 helger) skall det vara tyst i huset och på innergården. Störande ljud från tal, musik, sång, TV, radio, musikanläggning, hushållsmaskiner och borrningsmaskiner-/spikningsarbeten undviks. Tänk på att visa hänsyn till dina grannar.

Läs gärna mer om våra trivselregler på hemsidan.