Månadsbrev Augusti 2016

Överlåtelser: Vi välkomnar nya medlemmar. I somras flyttade Andreas Israelsson in på Signalistgatan 2 och under september kommer Ulrika Lane att flytta in på Anders Lundströms gata 4.

Arbeten på gården: Den grop som under lång tid varit under arbete på gården mellan våra två föreningar är nu färdigställd.

Nycklar till brevinkast: De som ännu inte hämtat ut nyckel till sin brevlåda kan kontakta styrelsen.