Månadsbrev April 2016

Städdag: Vårens städdag närmar sig. Söndag den 24 april kl 10.00 träffas vi på innergården.

Årsstämma och Motioner: Föreningens årsstämma hålls torsdag den 19 maj på restaurang Greven och Betjänten. Eventuella motioner inför stämman ska vara föreningens styrelse tillhanda senast den 21 april. Ni kan lämna motioner i föreningens brevlåda på Anders Lundströms gata 4.

OVK genomgång: Den genomgång av ventilation som nyligen genomfördes gick över förväntan. Nästan samtliga medlemmar hade möjlighet att lämna tillträde till lägenheterna. Tack till er alla! Översynen visade på bra resultat och vi kommer snart att komma ut med lite närmare information om vad man ska tänka på när det gäller ventilation i lägenheterna.  I samband med detta vill vi också informera om att det inte är tillåtet att installera nya fläktar i kök. Det system som finns i lägenheterna idag fungerar inte med nya typer av fläktar. Har ni planer på att renovera ert kök, hör gärna av er till styrelsen.

Överlåtelser: Under maj månad får vi nya medlemmar i föreningen. Jacob Ibrahim flyttar in på Gustav III Blvd 29 och Mersesdeh Madhoush och Vahid Bahramisirat på Signalistgatan 6.

Annonser