Månadsbrev Mars 2016

Städdag: Vårens städdag närmar sig. Söndag den 24 april kl 10.00 träffas vi på innergården.

Årsstämma och Motioner: Föreningens årsstämma hålls torsdag den 19 maj på restaurang Greven och Betjänten. Eventuella motioner inför stämman ska vara föreningens styrelse tillhanda senast den 21 april. Ni kan lämna motioner i föreningens brevlåda på Anders Lundströms gata 4 eller gå in på hemsidan under fliken Årsstämma https://frosundet1.wordpress.com/arsstamma/ och lämna förslag digitalt.

Ventilationsgenomgång i våra lägenheter: Vi kommer mellan den 5 och 6 april att utföra en så kallad OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i vår fastighet. Kontrollen börjar på Anders Lundströms gata den 5 april och sedan fortsätta på Signalistgatan ner till Gustav III Blvd. Ni kommer att få besök någon gång mellan kl 08.00 och 17.00 de här dagarna och om ni inte kan vara hemma måste ni lägga en nyckel i dörrkåpan så att det går att genomföra kontrollen ändå. Krav på genomförs ventilationskontroll kommer från kommunen och är inte något man kan förhandla bort.

Trädgården: Vår trädgårdsentreprenör har beskurit buskar runt fastigheten ut mot Anders Lundströms gata. Där kommer också snart jordförbättringar ske. Det kommer också att läggas bark på de nya buskarna på Signalistgatan.