Månadsbrev November 2015

Städdag: Vi tackar för den fina uppslutningen på städdagen.

Fixargruppen: Kommer att utföra enklare målningsarbeten i de olika trappuppgångarna under december månad.

Tvättstugorna: Har genomgått fått en genomgång. Dessutom har vi slutit ett avtal med Miele som garanterar en kontinuerlig översyn av maskiner och redskap framöver. Kenneth Lindström och Peter Hjortzberg-Nordlund är kontaktpersoner vad gäller frågor kring tvättstugorna.

Ventilation: I trappuppgången på Signalistgatan 6 har vi haft fel på ventilation under ett par veckor. Det visade sig vara en trasig motor som nu är utbytt.