Månadsbrev Oktober 2015

Städdag: Höstens städdag är förlagd till söndagen den 8 november. Vi kommer att ha en vagn där föreningens medlemmar – i mån av plats – kan slänga grovsopor.

Överlåtelser: Den 1 december välkomnar vi nya medlemmar. Klara Söderqvist och Alexander Hansson flyttar då in på Gustav III Blvd.

Trivselregler: Styrelsen vill påminna om föreningens trivselregler. Viktigt att tänka på att inte tvätta, borra eller spela hög musik efter vissa klockslag. Reglerna är till för allas trevnad.  Mer att läsa om reglerna på hemsidan under Trivselregler.