Månadsbrev September 2015

Andrahandsuthyrning: Styrelsen vill bara påminna om att all andrahandsuthyrning fordrar ett godkännande. Vill du hyra ut din lägenhet vänd dig då till styrelsen och gör en anmälan.

Städdag: Höstens städdag är förlagd till söndagen den 8 november.

Fixargrupp: Vi har planer på att sätta samman en ”fixargrupp” som kan hjälpa till med mindre arbeten i våra trapphus. Idag kan vi alla se att det har börjat dyka upp skavanker som bör tas om hand. Flertalet av skadorna kan hanteras med spackelspade, färg och lite tid. Kostnaden blir betydligt lägre än om vi skall använda hantverkare. Har ni lust att hjälpa till meddela Peter Hjortzberg som bor i port Anders Lundströmsgata 4 via mail peter.hjortzberg@ownit.nu eller telefon 08-7665876

Inbrottsskydd för portar: Ytterdörrarna kommer inom kort att få ett förbättrat skydd. Brytjärn kommer att monteras upp längs hela ytterkanten på porten för att försvåra inbrott.

Ny portkod: Ytterligare ett led i säkerhetsarbete är att byta portkod med jämna mellanrum. Vi återkommer inom kort med information om när bytet sker och vilken ny kod som kommer att gälla.